Serwis Informacyjny dla wszystkich poszukiwaczy wyjątkowych plecaków w Naszym tętniącym życiem Mieście – Bydgoszcz!

Ten adres dedykuje wszystkim – podobnie jak JA pozytywnie zakręconym nosicielom plecaków!